KONCEPT GASTRONOMICZNY

CiociaGotuje.pl to wszechstronny koncept gastronomiczny, to franczyza produkcji, bistro lub sklepu. 27 rodzajów pierogów w różnych smakach.
CiociaGotuje.pl to wszechstronny koncept gastronomiczny.?
CiociaGotuje.pl produkuje kolorowe, lepione ręcznie pierogi, które smakiem i wyglądem przyciągają klientów. Kto raz zjadł ten innych nie kupuje. Musicie spróbować ❗
Mamy 27 rodzajów pierogów w różnych smakach.?
Barwiąc ciasto przyprawami lub naturalnymi sokami uzyskujemy różne kolory.?
Zapakowane próżniowo i szokowo mrożone, nie tracą swoich wartości odżywczych.
W naszym Bistro & Shop można kupić pierożki mrożone lub zjeść gotowane lub parowane tzw. dim sum.❄️?
Współpracujemy z wieloma platformami sprzedażowymi, które dostarczają nasze pierożki Klientom.?
CiociaGotuje.pl to także franczyza produkcji, bistro lub sklepu. Franczyza, której zasięg bardzo łatwo powiększać, bo kto nie umie gotować wody❓
Pierogi CiociaGotuje.pl są produktem polskim, łatwym do dodania do istniejącego menu restauracji, kawiarni czy firmy cateringowej.
Dodatkowa zamrażarka w restauracji i sprzedaż mrożonego produktu są prostą propozycją zwiększenia obrotu.?
Prowadzimy również warsztaty pierogowe, dla dzieci i dorosłych.
__________________
CiociaGotuje.pl is gastronomic concept with various possibilites.
CiociaGotuje.pl produces colourful, hand-made dumplings that attract customers with the look&taste.
Once you tried you forgot about other dumplings. You have to taste it.
We have 27 types of dumplings in various flavours and colours.
By colouring the dough with spices or natural juices, we have so different colours.
Vacuum-packed and shock-frozen, they do not lose their nutritional value.
In our Bistro & Shop you can buy frozen dumplings or eat cooked or steamed dumplings(“dim sum”).
We are working with various sales platforms that deliver our dumplings to customers.
CiociaGotuje.pl is also a franchise of a production, bistro or shop. A franchise whose range is very easy to expand because who can’t boil water?
Pierogi CiociaGotuje.pl are a Polish product that can be easily added to the existing menu of a restaurant, cafe or catering company.
An additional freezer in the restaurant and the sale of frozen product are a simple proposition to increase turnover.
We do, as well, “How to make dumplings” trainings for children&adults.

Pozostałe wpisy